Instituudi köögiviljanduse osakonna ülesanded

1) tomati ja aedherne sordiaretuses aretada Eesti oludele sobivaid varaseid, saagikaid ja taimehaigustele vastupidavaid kõrge kvaliteediga sorte;

2) köögiviljade säilitusaretuses jätkatakse Eesti sordilehes olevate Jõgeval aretatud sortide  säilitamist ja paljundamist ; 

3) köögiviljade sordiagrotehnika ja seemnekasvatuse alased uurimused; 

4) maheviljelusalased uurimused tomatikasvatuses

5) köögiviljade seemnekasvatuses kasvatame ja paljundame Jõgeva sortide algseemet ning SE, E, C ja ST seemet; 

6) köögiviljandusalaste õppepäevade, seminaride läbiviimine ja katsetulemuste publitseerimine.