Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogujad ja säilitajad Eestis

 Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipank

Eesti Taimekasvatuse Instituudi Taimebiotehnoloogia osakond

Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus

Tartu Ülikooli Botaanikaaed

Tallinna Tehnikaülikooli Geenitehnoloogia Instituut

MTÜ Maadjas

Geenipank

Põllumajanduskultuuride seemnete kogumine, säilitamine ja uurimine ning materjali kättesaadavaks tegemine.

Geenipanga põhifunktsioonid:

 • Seemnete kogumine looduslikest levilatest ja koduaedadest
 • Teraviljade, heintaimede, kaunviljade, õlikultuuride ja köögiviljade seemnete pikaajaline säilitamine
 • Säilitatava materjali tunnuste iseloomustamine ja omaduste hindamine
 • Materjali kättesaadavaks tegemine kasutajatele (sordiaretajad, bioloogid, põllumajandusteadlased, geenitehnoloogid, teised geenipangad).

Geenipanka jõuab materjal aretajatelt, hobikasvatajatelt ja loodusest. Looduslikest levilatest kogutakse liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede seemneid ning kaardistatakse nende asukohad. Aastatel 2002–2011 on korraldatud 16 kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede seemnete kogumise ekspeditsiooni Põhja-, Loode-, Lõuna- ja Lääne–Eestis looduslikel ja poollooduslikel rohumaadel ning kogutud 459 seemneproovi.

Geenipangas säilitatavate seemnete eluvõime sõltub ennekõike nende niiskusesisaldusest ja säilitamistemperatuurist. 

Seemnete niiskusesisaldust vähendatakse aeglaselt, sõltuvalt liigist kolme kuni seitsme protsendini. Selle saavutamiseks hoitakse seemneid neli kuni kümme nädalat ventileeritava kuivatusruumi lahtistel riiulitel paberkottides. Ruumi õhutemperatuur on 15–16oC ja õhu relatiivne niiskus 12–13%. Pärast kuivatamist pakitakse seemned niiskuskindlatesse fooliumkottidesse sügavkülmikutesse ja säilitatakse temperatuuril –18oC.

Säilikute eluvõimet määratakse seemnete idanevuse kontrollimisega viie kuni kümne aasta järel (sõltuvalt liigist). Kui seemnete idanevus on alla ettenähtud normi või neid on koguselt vähe, paljundatakse materjali kasvuhoones või põllul.

Ajalugu

1993. aastani säilitati põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse Jõgeva Sordiaretuse Instituudi (Jõgeva SAI) sordiaretajate töökollektsioonides ja Vavilovi-nimelises Üle-Venemaalises Taimekasvatusinstituudis (VIR).

1994. aastal, kui Riigikogu ratifitseeris Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, algas Eestis geneetilise ressursi sihipärane säilitamine.

1999. aastal loodi Jõgeva Sordiaretuse Instituudi geenipank, kus on tagatud seemnete pikaajaline säilitamine vastavalt ÜRO toidu ja põllumajanduse organisatsiooni (FAO) ning Rahvusvahelise taimede geneetilise ressursi keskuse (Bioversity International) standarditele.

Säilitatavad sordid

ETKI geenipangas on käesoleval ajal hoiul 59 taimeliigi 2650 säilikut. Nendest:

 • 40% moodustavad tera- ja kaunviljad,
 • 20% kõrrelised ja liblikõielisedheintaimed,
 • 17% õli- ja tehnilised kultuurid.

Vanimad geenipangas säilitatavad sordid:

 • aeduba ‘Liplapi uba’ (aretatud 1920),
 • talirukis ‘Sangaste’ (1926),
 • aasnurmikas ‘Jõgeva 47’ (1928)
 • kaer ‘Kehra saagirikas’ (1929). 

Geenipanga väärtuslikumaid Eesti päritolu säilikuid hoiustatakse Põhjamaade Geneetilise Ressursi Keskuses (NordGen) vastavalt Jõgeva SAI ja Põhjamaade Geenipanga vahel 1998. aastal sõlmitud vastastikuse koostöö memorandumile. 

Alates 2008. aastast on kogu maailma geenipankadel võimalik varusäilikuid hoiustada Teravmägede seemnehoidlas (Svalbard Global Seed Vault). 
Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga esimene saadetis jõudis Teravmägede seemnehoidlasse veebruaris 2018. aastal. Vaata siit 

Geenipanga säilikute informatsioon on koondatud Põhjamaade-Baltimaade geneetiliste ressursside andmesüsteemi SESTO, kus on fikseeritud nende passiandmed, hoiustamise asukoht ning info idanevuse ja varusäilikute kohta. Edaspidi lisatakse SESTOsse säilikute bioloogiliste ja majanduslike omaduste kirjeldamise ja hindamise tulemused.

Vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele on geenipangas hoiustatavate säilikute info  lisaks SESTO-le kättesaadava ka Taimede geneetiliste ressursside Euroopa ühises otsingukataloogis EURISCO ning Euroopa geenipankade rukki, nisu, odra, kaera, tomati ja heintaimede keskandmekogudes.

 

Tegevus 2016

 21.01. Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise, säilitamise ja hindamise komisjoni koosolek

28.01. Eesti sortide ja geneetiliste ressursside ettekanne Jõgevamaa toidutootjate seminaril

24.02. Eesti sortide ja geneetiliste ressursside ettekanne Juula külamajas

4.03. Seminar "Meie vanad taimed ja koduloomad" Obinitsas

8.03. Konverents "Pre-breeding and Plant Genetic Resources in the Nordic region" Põhjamaade Geneetilise Ressursi Keskuses (NordGen) Rootsis

16.03. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside ning vanade taimede ja koduloomade loeng Eesti Maaülikoolis

14.03. Kultuurtaimede metsikute sugulasliikide vormide säilitamise Eesti töögrupi kohtumine Maaeluministeeriumis

18.05. Loeng "Collection, conservation and utilization of plant genetic resources for food and agriculture in Estonia" Häme rakenduskõrgkooli üliõpilastele (Skype)

31.05-2.06. Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammi ECPGR juhtkomitee nõupidamine Bosnia ja Hertsegoviinas

9.06. Euroopa Komisjoni projekti "Preparatory action on EU plant and animal genetic resources" konverents Brüsselis

16.06. Soome vanade sortide ühingu Maatiainen ekskursioon ETKIs

29.06.-2.07. Aiandusnädal Eesti Vabaõhumuuseumis – ettekanded köögiviljasortidest ning vanade taimede kogumisest ja säilitamisest

30.06. Geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise tutvustamine Häme rakenduskõrgkooli (Soome) õpilastele Jõgeval

15.-16.08. Heintaimede seemnete kogumise ekspeditsioonid Naissaarel

21.08. Loeng vanadest sortidest ja taimede geenipangast Aiajaloopäeval Ohtu külas

15.09. Rahvaselektsiooni sortide kogumise ja säilitamise tutvustamine Terevisioonis

18.09. Toidupäev Eesti Vabaõhumuuseumis – vanade kartulisortide näitus

19.-22.09. Kultuurtaimede metsikute sugulasliikide vormide seminar "Towards an integrated European strategy for CWR" Leedus

26.-27.09. Poola geneetiliste ressursside spetsialistide seemnete kogumisekspeditsioon Eestis

24.09. Seminar Mihkli talumuuseumis Saaremaal – ettekanded vanadest taimedest ja koduloomadest ning köögivilja- ja kartulisortidest

4.10. Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammi ECPGR liigipõhiste töögruppide Eesti liikmete nõupidamine Sangastes

4.-5.10. Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise, säilitamise ja hindamise komisjoni koosolek ning kodulehe koostamine. Protokoll.

6.10. Vanade sortide kogumise ja geneetiliste ressursside säilitamise tutvustamine maaettevõtluse päeval Jõgeval

22.-23.11. Projekti DIVERSIFOOD seminar "Enabling Crop Biodiversity on the Market" Soomes

 

Tegevus 2014

 • 10. novembril toimus Tartu Ülikooli botaanikaaias Geneetilise ressursi programmi komisjoni koosolek

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise, säilitamise ja hindamise komisjon külastab botaanikaaeda esmaspäeval, 10. novembril, kus lisaks näitusega tutvumisele annavad geneetilise ressursi programmis osalevad asutused ülevaate 2014. aasta tegevustest ja 2015. aasta plaanidest, harjutavad andmebaasi kasutamist ning arutavad koostöövõimalusi vabaõhu- ja põllumajandusmuuseumiga.

Päevakava

 • Ilutaimede sordiaretuse näitus - Olesja Korotkova
 • 2014. aasta kokkvõtted vastavalt programmis plaanitule ja uued tegevused 2015. aastal - ETKI geenipank, ETKI biotehnoloogia, Polli, Tartu botaanikaaed, TTÜ
 • Peipsi sibula kogumine ja uurimine - Külli Annamaa
 • Koostöö vabaõhu- ja põllumajandusmuuseumiga - Annika Michelson
 • SESTO kasutamise tehnilised küsimused - kõik, Külli Annamaa

Näitusest lähemalt: http://tartu.postimees.ee/2974513/tartu-botaanikaaed-tutvustab-eesti-ilutaimede-sorte

 • Peipsi sibula kogumine ja uurimine
https://docs.google.com/presentation/d/1PhpZ-qyt8W_cylCXcS8L1s6jrOJg5ksjfZI6O2PNtXg/edit?usp=sharing
 • Baltimaade-Põhjamaade Mobiilsusprogrammi seminar 2.-5. septembril Põhjamaade geneetilise ressursi keskuses (NordGen) "Geneetiliste ressursside dokumentatsioon ja levitamine Põhja- ja Baltimaades" (Workshop on documentation and distribution of plant genetic resources in the Nordic and Baltic area)

Rohkem infot: http://nordgen.org/

Seminaril osales 15 spetsialisti seitsmest riigist.
Põhja- ja Baltimaade põllumajanduskultuuride geenipankades on andmete hoiustamiseks üle kümne aasta kasutusel NordGeni poolt hallatav dokumentatsioonisüsteem SESTO, mille uuendusi seekordsel seminaril arutati ja katsetati.
Iga riigi esindaja andis ülevaate andmete haldamisel viimasel paaril aastal tehtud muutustest ning probleemidest ja ettepanekutest, millele edaspidi võiks ühiseid lahendusi leida.
„Magusama" osa seminarist moodustas Rootsi (Balsgård) ja Taani (Pometet) puuvilja- ja marjakollektsioonidega tutvumine, kus mitmekesisuse märkamiseks paljude säilikute küpseid vilju maitsta anti.

Tegevused 2018

15.02          Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise, säilitamise ja hindamise komisjoni koosolek Maaeluministeeriumis

24.-27.02    Seminar "Safeguarding seed for the future" Teravmägedel

 7.03           Põhjamaade ja Eesti koostööseminar Rootsi Suursaatkonnas

14.03          Konverents "Agronoomia 2018" Eesti Maaülikoolis. Ettekanne geneetilistest ressurssidest "Tuleviku toit mineviku viljadest"

29.03          Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise, säilitamise ja hindamise komisjoni koosolek Maaeluministeeriumis

16.-19.04   Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammi ECPGR Allium töögrupi koosolek Olomoucis

23.-23.04   Balti- ja Põhjamaade geneetilsite ressursside koordinaatorite nõupidamine Alnarpis NordGen'is

3.05            ETKI geenipanga tegevuste tutvustamine president Kersti Kaljulaidile

14.-17.05   Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammi ECPGR juhtkomitee ja ExCo koosolek Thessalonikis

14.-17.05   Sordiaretajate Euroopa assotsiatsiooni EUCARPIA proteiini- ja õlitaimede konverents Chisinaus. Ülevaade aedherne geneetilistest ressurssidest.

12.06         Intervjuu geneetilistest ressurssidest raadio Kukus

26.-30.06   Köögiviljade geneetiliste ressursside, sordiaretuse ja seemnekasvatuse konverents Kataloonias

10.-12.07   Konverents Nordic Heritage Cereals Mustialas

August       Heintaimede seemnete kogumine

  7.09         Põhjamaade geneetilise ressursi keskuse NordGen 10. aastapäev

23.-24.10  Projekti Farmer's Pride seminar Elsinores

 

Tegevused 2017

18.-19.01     Euroopa regiooni ettevalmistav nõupidamine FAO geneetiliste ressursside komisjoni 16. istungijärk Brüsselis

30.01-3.02  FAO geneetiliste ressursside komisjoni 16. istungijärk Roomas

15.02           Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise, säilitamise ja hindamise komisjoni koosolek Tartu Ülikooli Botaanikaaias

14.-16.03    Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammi ECPGR heintaimede ja odra töörühma koosolek Malmös

8.-11.05      Euroopa sordiaretajate assotsiatsiooni EUCARPIA geneetiliste ressursside sektsiooni konverents Montpellieris

16.06          Geneetilise ressursi programmitäitjate kohtumine Maamajanduse Infokeskuse esindajatega Jänedal (GR info levitamine)

29.06          Geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise tutvustamine Häme rakenduskõrgkooli (Soome) õpilastele Jõgeval

10.-13.07   Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammi ECPGR Allium töögrupi koosolek Tallinnas.

9.08            Heintaimede seemnete kogumine Valgamaal

15.08          Heintaimede seemnete kogumine Võrumaal

20.08          Aiaajaloopäev Eesti Vabaõhu Muuseumis 

26.-27.08   Loomade geneetiliste ressursside Euroopa koordinaatorite nõupidamine Tallinnas (K. Annamaa ettekanne ECPGRist)

29.08          Köögiviljade seemnete kogumine Porkunis ja Kiltsis

8.09            Heintaimede seemnete kogumine Uhtju saarel

22.09          Rahvusvahelise geneetiliste ressursside lepingu (International Treaty) juhtkomitee 7. istungi ettevalmistav koosolek Brüsselis

27.09          Heintaimede seemnete kogumine Lääne-Virumaal

7.-15.10     Näitus "Sügisannid" Tallinna Botaanikaaias

16.10          Rahvusvahelise geneetiliste ressursside lepingu (International Treaty) juhtkomitee 7. istungi ettevalmistav koosolek Brüsselis

16.-20.10   Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammi ECPGR töögruppide juhtide ja ExCo nõupidamine Ljubljanas

28.10-3.11 Rahvusvahelise geneetiliste ressursside lepingu (International Treaty) juhtkomitee 7. istung Kigalis

16.11         Intervjuu Terevisioonis: geenipanga seemnete säilitamine Teravmägedel 

20.-24.11    Rahvusvaheline Vavilovi konverents Peterburis

29.11.-1.12  Seminar põllumajanduskultuuride geneetiliste ressurside rahvusvahelisest aruandlusest Roomas

 

Rahvusvahelised kohustused

1994 Eesti ratifitseeris Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (Convention on Biological Diversity)

 

1997 – Jõgeva Sordiaretuse Instituut ja Põhjamaade Geenipank (alates 2008 Põhjamaade Geneetilise Ressursi Keskus - NordGen) sõlmisid vastastikuse koostöömemorandumi “Eesti ex situ geenipanga varusäilikute hoiustamine Põhjamaade Geenipangas”.

 

Alates 1998 – Eesti on Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koordineeritud programmi ECPGR liige (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources).  IX perioodil (2014-2018) osalevad Eesti eksperdid 16 ECPGR liigipõhis töögrupi töös. Eesti esindaja juhtkomitees on alates 2009. aastast ETKI geenipanga juhataja Külli Annamaa (ECPGRiga ühinemisest 2008. aastani Vahur Kukk).

 

2002N.I. Vavilovi nim. Taimekasvatusinstituut (Venemaa), Põhjamaade Geenipank ning Eesti, Läti ja Leedu geenipangad allkirjastasid põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja kasutamise vastastikuse koostöö memorandumi.

 

2002 – Eesti sõlmis Rahvusvaheline taimede geneetilise ressursi keskusega (Bioversity International) vastastikuse koostöö memorandumi Taimede geneetiliste ressursside Euroopa otsingukataloogi EURISCO (European Plant Genetic Resources Search Catalogue) arendamiseks.

 

2004 – Vabariigi Valitsus allkirjastas Rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu (The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture).

 

2009N.I. Vavilovi nim. Taimekasvatusinstituut, Eesti põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside komisjon, Läti Geneetilise Ressursi Keskus, Leedu Taimede Geenipank ja Põhjamaade Geneetilise Ressursi Keskus uuendasid Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja kasutamise vastastikuse koostöö memorandumi.

 

2009 – Eesti allkirjastas vastastikuse koostöö memorandumi Euroopa geenipankade ühendatud süsteemi AEGIS (A European Genebank Integration System) loomiseks.

 

2009 – jõustus Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, mis reguleerib põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside turustamist (EU Commission Directive about Marketing of the Plant Genetic Resources for Food and Agriculture).

 

2010 - jõustus Komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks.

 

2011 - jõustus Komisjoni direktiiv 2010/60EL, millega sätestatakse teatavad erandid looduskeskkonna säilitamiseks mõeldud söödakultuuride seemnesegude turustamiseks.

 

 

Andmekogud

 1. Andmekogusse SESTO on koondatud info järgmiste Eestis säilitatavate geneetiliste ressursside kohta:

1)  põllukultuuride seemned (Eesti Taimekasvatuse Instituut);

2)  puuvilja- ja aiakultuurid (Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus);

3) kartuli meristeemtaimed (Eesti Taimekasvatuse Instituut)

 

Kasutusjuhend

Avades SESTO, klikkige vastavalt otsitavale objektile päisemenüüs kas Taxons (Liigid) või kui teate otsitava säiliku (sordi) nime, siis Accessions (Säilikud).

 

2. Tartu Ülikooli Botaanikaaias säilitatavad ravim- ja maitsetaimed

 

Säilikute tellimine

 

Geenipangast seemnete tellimiseks külastage andmekogu SESTO ja vaadake, millised säilikud on saadaval.

Kirjutage oma soov Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga juhatajale Külli Annamaale See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.