Rohusööda toiteväärtus 2017. aastal

Elektrooniline väljaanne

Loe raamatut siit

Uno Tamm

Väljaandja: Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2017

ISBN 978-9949-7219-0-0 (pdf)

Heintaimede kahjustajad ja nende tõrje

Trükis

Loe raamatut siit

Pille Sooväli, Sirje Tamm

Väljaandja: Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2017

Taimekaitseseadmete ohutu kasutamine

Trükis

Loe raamatut siit

Jaanus Siim

Väljaandja: Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2017

Taimekasvatuse alased uuringud 2017

Trükis

Kogumik ilmus teaduskonverentsiks Taimekasvatus 2017

Loe raamatut siit

Väljaandja: Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2017

Minimeeritud mullaharimine ja otsekülv

Loe raamatut siit

Elektrooniline väljaanne

Peeter Viil

Parema toiteväärtusega rohusööt

Loe raamatut siit

Elektrooniline väljaanne

Uno Tamm

Sõnnikulaotamise tehnoloogiate võrdlev uuring

Loe raamatut siit

Kalvi Tamm, Raivo Vettik, Peeter Viil, Taavi Võsa

Eesti Taimekasvatuse Instituut

Jānis Kažotnieks

Läti Nõuandekeskus

2016

 

Vedelsõnniku keskkonnasõbralik käitlemine

vedelsonniku kaitlemineVedelsõnniku keskkonnasõbralik käitlemine

Peeter Viil, Jüri Kadaja

Eesti Taimekasvatuse Instituut 2013

Loe teatmikku siit

Laborianalüüsid taimekasvatuses: nende olulisus ja kasutamine (PMK)

Laborianalüüsid taimekasvatuses: nende olulisus ja kasutamine

 

Koostajad: Ann Akk, Valentina Ermakovich, Liina Kruus, Helena Lasner, Heidi Kollo, Jaanus Rebane, Merike Toome, Aivar Õispalu, Märt Nõges

Põllumajandusuuringute Keskus

Saku 2016

 

Loe teatmikku siit

 

Taimekaitse pritsimiskaod – põhjuseid ja vähendamisvõimalusi

PritsimineTaimekaitse pritsimiskaod –põhjuseid ja vähendamisvõimalusi

 

Jaanus Siim, Raivo Vettik, Taavi Võsa

 

Eesti Taimekasvatuse Instituut

 

Saku – Jõgeva 2015

 

Loe raamatut siit

Agronoomia 2015

Agronoomia-2015-Kaas"Agronoomia 2015"

 

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eesti Taimekasvatuse Instituut

Tartu 2015

Loe raamatut siit

Põllumajandusteaduselt tootjatele

Aastaseminar 2014 - Põllumajandusteaduselt tootjatele

Loe raamatut siit

Uuemaid teadustulemusi maaviljeluses

Uuemaid teadustulemusi  "Uuemaid teadustulemusi maaviljeluses"

Koostaja: Ene Ilumäe

Saku 2013

Loe raamatut siit

 

Talirapsi kasvatamine

Talirapsi kasvatamine "Talirapsi kasvatamine"

Koostaja: Ene Ilumäe

Saku 2013

Loe raamatut siit

Väetiste käitlustehnoloogiad ja -masinad

 "Väetiste käitlustehnoloogiad ja -masinad"

Autorid: Kalvi Tamm, Raivo Vettik, Taavi Võsa, Jaanus Siim, Peeter Viil

Saku 2013

Loe raamatut siit

Agronoomia 2013

"Agronoomia 2013"

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 Jõgeva 2013

 

Loe raamatut siit

 

 

Vedelsõnnik ja mullaharimine

 "Vedelsõnnik ja mullaharimine"

Autorid: Peeter Viil, Kalvi Tamm, Jüri Kadaja, Tiit Plakk, Enno Koik, Raivo Vettik, Taavi Võsa, Jaanus Siim, Triin Saue

Saku 2012

Loe raamatut siit

 

Põllukultuuride sordid ja nende kasutamine 2012

"Põllukultuuride sordid ja nende kasutamine 2012"

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 

Jõgeva 2012

 

Loe raamatut siit

 

 

 

Effektiivne taimekasvatus

"Efektiivne taimekasvatus"

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 

Jõgeva 2011

 

Loe raamatut siit

Põllukultuuride saak ja kvaliteet sõltuvalt agrotehnikast

 "Põllukultuuride saak ja kvaliteet sõltuvalt agrotehnikast"

Autor: Elina Akk, Arvi Hansson, Ene Ilumäe, Malle Järvan, Kalju Paalman

Saku 2011

Loe raamatut siit

Agronoomia 2010/2011

  "Agronoomia 2010/2011"

Eesti Maaviljeluse Instituut

Eesti Maaülikool

Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Saku 2011

Loe raamatut siit

Raps teaduses ja päevaprobleemides

 "Raps teaduses ja päevaprobleemides"

Autorid: Peeter Viil, Kalvi Tamm, Tiit Plakk, Enno Koik, Raivo Vettik, Taavi Võsa, Jaanus Siim

Saku 2010

Loe raamatut siit

 

Sordiaretus ja seemnekasvatus

"Sordiaretus ja seemnekasvatus"

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 

Jõgeva 2010

 

Loe raamatut siit

Muldade lupjamine

  "Muldade lupjamine"

Autorid: Malle Järvan, Uudo Järvan

Saku 2010

Loe raamatut siit

 

Agronoomia 2009

"Agronoomia 2009"

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 

Jõgeva 2009

 

Loe raamatut siit

 

 

Põllukultuuride sordid, omadused ja soovitusi kasvatamiseks"Põllukultuuride sordid, omaduse ja soovitusi kasvatamiseks"

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 

Jõgeva 2009

 

Loe raamatut siit

Väetamisest majandusliku surutise tingimustes

 "Väetamisest majandusliku surutise tingimustes"

Autorid: Jüri Kadaja, Peeter Viil, Raivo Vettik, Kalvi Tamm, Enno Koik, Jaanus Siim

Saku 2009

Loe raamatut siit

Nitraadid taimekasvatustoodangus

  "Nitraadid taimekasvatustoodangus"

Autor: Malle Järvan

Saku 2009

Loe raamatut siit

 

 

Teraviljade fusarioosid Eestis

 "Teraviljade fusarioosid Eestis"

Autor: Heino Lõiveke

Saku 2008

Loe raamatut siit

Vedelsõnnik - miks ja kuidas

 "Vedelsõnnik - miks ja kuidas"

Autorid: Peeter Viil, Raivo Vettik, Enno Koik, Kalvi Tamm, Jaanus Siim

Saku 2008

Loe raamatut siit

Magneesium taimes, mullas, dolokivis

Magneesium taimes mullas "Magneesium taimes, mullas, dolokivis"

Autor: Valli Loide

Kuusiku 2008

Loe raamatut siit

Mulla happesus ja selle neutraliseerimine

Mulla happesus "Mulla happesus ja selle neutraliseerimine"

Koostaja: Valli Loide

Kuusiku 2008

Loe raamatut siit

Põllukultuuri uuemad sordid, nende omadused ja kasvatamise eripära

"Põllukultuuride uuemad sordid, nende omadused ja kasvatamise eripära"

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 

Jõgeva 2008

 

Loe raamatut siit

 

 

 

Väävel taimede toitumises

 "Väävel taimede toitumises"

Autor: Malle Järvan

Saku 2008

Loe raamatut siit

 

 

Sojauba, kasvatamse võimalused Eestis ja kasutamine

"Sojauba, kasvatamise võimalused Eestis ja kasutamine"

 

 

Autor: Maia Raudseping

 

Jõgeva 2007

 

Loe raamatut siit

 

Otsekülv ja otsekülvikud Eestimaa põldudel

 "Otsekülv ja otsekülvikud Eestimaa põldudel"

Autorid: Peeter Viil, Taavi Võsa, Jaanus Siim, Enno Koik

Saku 2007

Loe raamatut siit

 

 

Soovitusi põllukultuuride kasvatajatele

 "Soovitusi põllukultuuride kasvatajatele"

Eesti Maaviljeluse Instituut

Saku 2007

 Loe raamatut siit

 

Eestis kasvatatavate põllukultuuride sordid, nende omadused ja kasvatamise iseärasused

"Eestis kasvatatavate põllukultuuride sordid, nende omadused ja kasvatamise iseärasused."

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 

Jõgeva 2007

 

Loe raamatut siit

 

 

 

 

 

Põllukultuuride ja nende sortide sobivus maheviljeluseks

"Põllukultuuride ja nende sortide sobivus maheviljeluseks"

 

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 

 

Jõgeva 2007

 

Loe raamatut siit

 

 

 

Agronoomia 2007

"Agronoomia 2007"

 

Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Eesti Maaülikool

Põllumajandus-keskkonnainstituut

Eesti Maaviljeluse Instituut

 

Jõgeva 2006

 

Loe raamatut siit

 

 

Uuenduslikud võimalused teraviljakasvatuses

  "Uuenduslikud võimalused teraviljakasvatuses"

Autorid: Peeter Viil, Taavi Võsa, Jaanus Siim, Enno Koik

Saku 2006

Loe raamatut siit

 

Millest sõltub teravilja saagikus

"Millest sõltub teravilja saagikus"

 

 

Autor: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

 

Jõgeva 2007

 

Loe raamatut siit

 

 

 

 

 

Agronoomia 2006

"Agronoomia 2006"

 

Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Eesti Maaülikool

Põllumajandus-keskkonnainstituut

Eesti Maaviljeluse Instituut

 

Jõgeva 2006

 

Loe raamatut siit

 

Ida-kitseherne kasvatamine ja kasutamine

  "Ida-kitseherne kasvatamine ja kasutamine"

Autor: Heli Meripõld

Saku 2006

Loe raamatut siit