Toward sustainable and nutrient balanced agriculture – integration between crop and animal production 13. veebruar 2018 

Toward sustainable and nutrient balanced agriculture – integration between crop and animal production

Pentti Seuri

Researcher, Natural Resources Institute Finland

Viljelusvõistlus 2017 lõpukonverents 10. november 2017 

 1. Taimekasvatusaasta 2017. Illar Lemetti, Maaeluministeerium
 2. Jätkusuutlik kaasaaegne põllumajandus ja mesindus. Mark Miles, Bayer Environmental Safety e. Bayeri keskkonnauuringute osakond.
 3. Parimad agrotehnika kogemused viljelusvõistluse võistluspõldudelt.  Peeter Viil, ETKI
 4. Viljelusvõistluse ekspertide tähelepanekud põllult, Miniviljelusvõistlus 2017. Indrek Keres, EMÜ
 5. Viljelusvõistlus 2017 tulemused. Modereerib Urmet Hiiekivi, Scandagra.
 6. Viljelusvõistlus 2017 põldude tulukus. Raivo Vettik, ETKI
 7. Viljelusvõistlus 2017 põldude agrotehnika ja saakide kvaliteet. Eili Rajapuu, Baltic  Agro AS
 8. Võistluspõldude taimetoitainete bilanss. Alar Astover, EMÜ; Priit Penu, PMK  
 9. Viljelusvõistluse võitjate kogemused. Kuidas saavutati selle aasta parim tulemus?

Nisu (võitja Kaido Kirst, Nuudi talu – 10,0 t/ha (talinisu "Skagen"))

Kaer (võitja Argo Must, Koolimaa talu– 8,0 t/ha (kaer "Niklas"))

Raps (võitja Tanel Tõrvand, Vitsjärve Põldur OÜ – 6,0 t/ha (taliraps "Mercedes")) 

Rukis (võitja Ahti Aruksaar, Viljameister OÜ – 10,8 t/ha ( talirukis"Livado"))

Oder (võitja Erik Paalman, Paali seemnekeskus – 11,3 t/ha (talioder " KWS Tenor"))

Rohumaaviljeluse infopäev AS Tartu Agros 3. juuli 2017 

 1. Praktilisi kogemusi seemnesegude koostamisel ja tutvumine Tartu Agro heinaseemne põldudega- Anne Liiker
 2. Lihaveiste söötmise eripärad loomakasvataja pilgu läbi - Pilleriin Puskar
 3. Lihaveiste karjamaasöödad ja nende toiteväärtus, erineva niiteajaga rohusilo toiteväärtuse kujunemine, lihaveiste vanuserühmade söötmise iseärasusi - Uno Tamm
 4. Kattevilja agrofooni ja punase ristiku külvisenormi mõju ristiku seemnesaagile -  Ants Bender
 5. Kõrrelised heintaimede sordid, sobivus segudesse -  Rene Aavola
 6. Liblikõielised heintaimede sordid, sobivus segudesse -  Sirje Tamm 

Moodne taimegeneetika 1. detsember 2015

Moodne taimegeneetika – Andres Mäe, ETKI taimekaitse osakonna vanemteadur