Valminud on Põllumajandustehnika Andmebaasi esimene versioon, mille põllumajandusmasinate/-seadmete liigituses on 175 nimetust ja sissekandeid on tehtud ~800 (kõige enam on sissekandeid mullaharimismasinate kohta -278). Andmebaasi sisestatud põllumajandustehnika kasutamist iseloomustavate näitajate alusel saab leida töötunni maksumuse sõltuvalt aastasest töökoormusest. Samuti saab prognoosida masinate tehniliste näitajate alusel arvutuslikku tootlust erineva põllu kuju, maapinna kalde, kivisuse, mullagrupi korral.

Programmil on ka lihtne kasutusjuhend, mille saab PDF-faili kujul alla laadida SIIT.

PMT Andmebaasi installeerimisjuhend

Laadige alla iselahtipakkuv tsetup.exe. Faili suuruseks on ~10 MB.

Käivitage see hiire topeltklõpsuga.

Installeerimisel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid – enamasti tuleb vajutada lihtsalt Next ja viimases aknas Finish.

Installatsiooni käigus pakutakse küll programmi asukohaks ‘C:\ProgramFiles\’, kuid programm töötab ka teiste kettaseadmete ja kataloogide all.

Kui arvutisse oli juba eelnevalt installeeritud “Põllumajandustehnika Andmebaas”, siis tuleks see eelnevalt eemaldada (Uninstall).

Vähimad nõuded arvutile – Pentium 100, 32 RAM, 110 MB HDD, Operatsioonisüsteem Windows 95 või uuem.

Probleemide korral pöörduda: Raivo Vettik, tel. 5191 5947, raivo.vettik [at] etki.ee