Liaoningi Põllumajandusteaduste Akadeemia president Sui Guomin ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel avasid Shenyangis Eesti ja Hiina ühislaboratooriumi kartuli sordiaretuse alal.

Kahe asutuse ühised tegevused sisaldavad vastastikust aretusmaterjali ja teadlaste vahetust ning ühiseid aretusprogramme erinevatesse klimaatilistesse tingimustesse sobivate stabiilse saagi ja hea haiguskindlusega sortide aretamisel.

Ühislaboratooriumi avamisel anti Hiina aretajatele katsetamiseks Eesti kartulisorte. Järgneva kümnepäevase vahetusperioodi käigus jagavad ETKI teadlased Kristiina Laanemets ja Terje Tähtjärv Hiina kolleegidele eesti kartuliaretuse, taimede meristeempaljunduse ning aretusmaterjali genotüpiseerimise kogemusi ja tutvustavad kasutatavaid meetodeid.

Hiina võttis hiljaaegu suuna kartulikasvatuse riiklikule arendamisele, et tagada järjest kasvava rahvastiku toiduga varustatus ning pakkuda maapiirkondade elanikele tööd ja sissetulekuid. ETKI ja Hiina Liaoningi Põllumajandusakadeemia koostöö sai alguse 2010. aastal.