Alustasime tänavuse taimekahjustajate monitooringuga. Taimekahjustajate monitooringu eesmärk on koguda ja jagada infot tähtsamate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest.

Sellel aastal saavad kõik taimekasvatajad nutiseadmeid kasutades ise monitooringus kaasa lüüa. Selleks liituge monitooringu töörühmaga. liitumise täpne juhend avaneb järgneval lingil: http://taim.etki.ee/taim/public/pdf/Ettekanded/Taimekaitse2018/TaimekaitseKoppelMonitooringJuhend.pdf

Esimene kaart hiilamardikate esinemisest talirapsi põldudel on üles laetud 14. mai vaatluste põhjal. 2018. aasta monitooringuandmeid saab jälgida siit: http://monitooring.etki.ee/2018

21. mail alustasime laialdasema taimekahjustajate monitooringuga üle Eesti. Taliteravilja kasvamist mõjutab kuum ja kuiv ilm, võrsumise aeg jääb lühemaks, alanud kõrsumisfaasis toimub kiirem pikkuskasv. See aitab haiguste ohtu vähendada, praegune kuiv periood piirab haiguste levikut. Kui ilm niiskemaks muutub on haiguste oht tagasi, kuid käesoleva aasta esimene haigustõrje vajab tõenäoliselt väiksemaid kulunorme.

 ETKI MONITOORING