11. mail kaitses Oulu Ülikoolis doktorikraadi Jaanika Edesi. Jaanika uurimistöö on seotud kartulisortide pikaajalise krüosäilituse küsimustega. Doktoritöö pealkirjaks oli “The effect of light spectral quality on cryopreservation success of potato (Solanum tuberosum L.) shoot time in vitro”.

Jaanika alustas Eesti Taimekasvatuse Instuudis (toonases Eesti Maaviljeluse Instituudis) tööd erakorralise teadurina 2009. aastal, tema uurimisteemaks oli kartulisortide in vitro säilitamine. Tulevikku vaadates oli eesmärgiks viia kartulisortide in vitro säilitamine uuele tasemele rakendades krüosäilitust. Samal aastal õnnestus saada ka stipendium ja teadustöö kulude kate SA Archimedeselt ning uurimistöö algas.

Ka praegu jätkub Jaanika ja instituudi vaheline koostöö. Doktoritöös uuritud tegurite ja krüosäilituse järelmõju hindamiseks kasvatasime krüosäilituse läbinud ja in vitro säilitatavatest taimedest mugulad, mille paneme kohe-kohe katsepõllule.

Katrin Kotkas

 

Doktoritööga saab tutvuda siin: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526219219.pdf