Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus"

Rakendusuuringu "Eesti tingimustesse sobivate sojaoa sortide viljelustehnoloogiate väljatöötamine kõrge valgusisaldusega seemne kasvatamiseks"

2017. aastal oli sojaoa 'Laulema' kasvuaeg keskmisest 16 päeva pikem. Hilised sordid põllul ei valminud, kuid varased saime kombainiga otse koristada. Keskmine saak oli ETKI sordivõrdluskatses 2248 kg/ha. Sort 'Laulema' andis 2530 kg/ha, 'Tambovi' 2674 kg/ha. Lätis Dižstendes läbiviidud paralleelkatses oli parim sort 'Laulema' - 1975 kg/ha. Toorproteiinisisaldus oli ETKI-sparim 'Tambovi'l - 39,4%KA, Dižstendes 'SL 96098'l - 41,1%KA. Vabasid asendamatuid aminohappeid oli rohkem 'Laulema' seemnetes, seotud asendamatuid aminohappeid 'Kasatka' seemnetes.  Herbitsiididega töötlemine andis negatiivse efekti saagi suurusele ja seemnete toorrasvasisaldusele kuid mõjus positiivselt toorproteiinisisaldusele. Mehhaaniline umbrohutõrje ja külvisenormi suurus ei avaldanud saagi suurusele ega kvaliteedinäitajatele usutavat mõju. Sobivaimaks külvisügavuseks oli 2017. aastal 3 cm. Väetiste ja biopreparaatide mõju saagi suurusele oli väike ja mõne preparaadi kasutamine andis pigem negatiivse efekti. Kõik kasutatud preparaadid avaldasid seemnete toorproteiini- ja aminohapete sisaldusele positiivset mõju. Asendamatute aminohapete sisalduse analüüs näitas, et kõige suurem tõus oli preparaadi 'EM Baikal' kasutamisel.

 

MakLogo