Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) geenipanga juhataja Külli Annamaa andis 26. veebruaril Teravmägedel asuvasse seemnehoidlasse pikaajalisele hoiustamisele üle seemnete säilikud geenipanga kollektsioonist.

Esimeses Teravmägedel säilitatavas Eesti kollektsioonis on 26 taimeliigi 133 pakendit Eesti päritolu aretus- ja rahvaselektsiooni sortide ning loodusest kogutud materjali seemnetega. Nende hulgas on näiteks Eestis aretatud odrasordid, Peipsiäärse sibula seemned, Naissaare ja Ruhnu ristikute ning veel mitmete loodusest kogutud liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede seemned. Järgmine saadetis Teravmägedele on plaanis paari aasta pärast uute geenipanka lisandunud või värskelt paljundatud säilikutega.

Lepingu ETKI geenipangas säilitatavate seemnete varusäilikute hoiustamiseks Svalbardi seemnehoidlas allkirjastasid 25. oktoobril 2017 Põhjamaade geneetilise ressursi keskuse NordGen direktor Lise Lykke Steffensen ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) direktor Mati Koppel.

„Nüüdsest on võimalik ETKI geenipanga kollektsiooni aretus- ja rahvaselektsiooni sortide, aretiste ning loodusest kogutud materjali seemnete "varukoopiaid" seemnehoidlas pikaajaliselt hoiustada. Põhikollektsiooni hävimisel või muudel erakorralistel vajadustel on võimalik neid tagasi saada ja uuesti kasutusele võtta,“ ütles geenipanga juhataja Külli Annamaa.

„Hea meel on tõdeda, et lepingu varusäilikute hoiustamisega Teravmägedel täidetakse programmi „Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastatel 2014–2020” üks oluline eesmärk. Varusäilikute hoidmine Teravmägede seemnehoidla kollektsioonis aitab tagada Eesti päritolu põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi sordilise ja liigilise mitmekesisuse säilimise,” sõnas Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare.

Teravmägedel asuvas ülemaailmses seemnehoidlas hoiustatakse pikaajaliselt riikide seemnevaru maailma loodusliku mitmekesisuse säilitamise eesmärgil. Seemnehoidla tingimustes püsivad seemned idanemisvõimelisena vähemalt viiskümmend aastat. Seemnete hoiustamine on tasuta, geenipangad katavad vaid seemnete saatmisega kaasnevad kulud.

2018. aasta 26. veebruaril täitus kümme aastat seemnehoidla avamisest. Sünnipäeva tähistamiseks tõid Eesti ja veel 22 riigi esindajad maailma eri nurkadest hoidlasse oma geenipankade säilikud ja seemnehoidla kollektsioon ületas ühe miljoni säiliku piiri. Teravmägedel toimunud tseremoonia käigus puistasid erinevate riikide geenipankade esindajad kaasa toodud seemned seemnehoidla nurgakivi klaassilindrisse. Külli Annamaa lisas pidulikul avatseremoonial klaassilindrisse Eestile märkimisväärse tähtsusega talirukki ‘Sangaste’ seemned.

 

ETKI geenipank asutati Jõgevale 1999. aastal koostöös Põhjamaade geneetilise ressursi keskusega NordGen. Geenipanga ülesandeks on põllumajanduskultuuride seemnete kogumine, säilitamine, uurimine ja nende kasutamise võimaldamine. Teraviljade, kaunviljade, õlikultuuride, heintaimede ja köögiviljade seemned jõuavad geenipanka sordiaretajatelt, looduslikest kasvukohtadest ja koduaedadest. Geenipangas on hoiul 57 taimeliigi enam kui 3200 säilikut.