12.–13. oktoobril 2017.a. toimus Rootsis, Malmös Rootsi Põllumajandusülikooli eestvedamisel Balti mere riikide teadlaste kohtumine, et luua nisukasvatuse ja uurimise alane koostöövõrgustik. Kohtumise eesmärk oli kaardistada osalejate võimalused sellesse panustada ja kindlaks määrata sobivaimad rahastuse allikad rajvusvahelise projekti taotlemiseks ja läbiviimiseks.

Pilootprojekti kavandatakse kaasata osalejaid kuuest riigist – Rootsist, Taanist, Soomest, Leedust, Poolast ja Eestist.

Nisukasvatuse pind on viimastel aastatel Balti mere riikides suurenenud. Koosolekul arutleti võimalusi säästlikuma nisukasvatuse arendamiseks ja seeläbi kogu põllumajanduse negatiivse mõju vähendamiseks Balti mere piirkonnas. Olulisemateks käsitletud teemadeks olid haiguskindlamate sortide aretamine ja erinevate nisusortide katsetamine, talvekindluse parandamine, toitainete omastamise efektiivsuse suurendamine ja kvaliteediuuringud. Nende eesmärkide saavutamiseks on vaja suurendada nisu geneetilist mitmekesisust Balti mere regioonis. Selleks kaasatakse projekti nii aretuskeskusi kui ka ülikoole kõigist Balti merega piirnevatest riikidest.

 

20171013 102539