Eesti Taimekasvatuse Instituut osaleb rahvusvahelises Interreg projektis „Manure Standards“, mille eesmärk on muuta loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks. Praegu puuduvad riikidevaheliselt ühtlustatud juhised (sõnniku standardid) sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtete kui ka seadusandluse tasandil.

Loomasõnnik on taimetoitainete ja orgaanilise aine väärtuslik allikas. Põllumajandusest kandub Läänemerre hulk toiteaineid, kusjuures märkimisväärse riskiga on emissioon sõnnikust, eriti intensiivsetes loomakasvatuspiirkondades. Põllumeestel, nõustajatel, riigiasutustel ning seadusloomes puuduvad ühtsed meetodid, mille abil määrata sõnniku koguseid ja omadusi. Sellised andmed oleks rakendatavad nii riiklikult kui rahvusvaheliselt, näiteks:
• ettevõtte-põhistes toitainete arvestustes koos sõnniku kasutamise kavadega ja
• pikaajalistes tegevuskavades, mis suunaksid sõnnikut kasutama senisest jätkusuutlikumal viisil.

„Manure standards“ projekti peamine eesmärk on koostada rahvusvahelised ühtlustatud juhised sõnnikukäitluse juhtimiseks (edaspidi sõnnikurakendused). Nende abil saaksid sihtrühmad parandada sõnnikukäitluse tõhusust ja koguda võrreldavaid andmeid sõnnikuga seotud pikaajaliste tegevuskavade jaoks.
Uued sõnnikurakendused sisaldavad kahte valikut sõnniku koguse ja omaduste määramiseks:
• ühised sõnnikuproovide võtmise ja analüüsimise metoodikad ettevõtete jaoks, koos nõutavate andmete kogumisega sõnnikukäitluse kohta;
• ühised metoodikad sõnniku koguste ja omaduste arvutamiseks loomast, laudast ja hoidlast väljuva sõnniku korral, sellega kaasneb ka kalkulaatorrakendus (Exceli-põhine või eraldiseisev rakendus).

Lisaks koostatakse soovitused ühise toiteainete arvestusmeetodi koostamiseks, sellega kaasneb ka Exceli-põhine kalkulaatorrakendus.
Eestist osalevad projektis Eesti Taimekasvatuse Instituut (kontaktisik Kalvi Tamm) ja Maaülikool. Kokku osalevad projektis otseste täitjatena 19 asutust ja organisatsiooni Rootsist, Soomest, Taanist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Venemaalt ja Eestist.


Loe edasi siit:

http://www.etki.ee/index.php/teadustegevus/rahvusvahelised-projektid#sõnniku-standardid