'Heintaimede kahjustajad ja nende tõrje' on praktiline haiguste juhend liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede kasvatajale, seemnekasvatajale ja nõustajale.  

Kogumikus antakse ülevaade Eestis enamlevinud heintaimede haiguste tunnustest, arengu tingimustest ja tõrje meetmetest, lisatud on pildid. Kogumik sisaldab ka liblikõielistel ja kõrrelistel heintaimedel kasutada lubatud pestitsiide ning ülevaatlikke tabeleid tõrjemeetodite mõjust haigustele.

Käsiraamatu koostasid Pille Sooväli ja Sirje Tamm taimekasvatuse pikaajalise programmi raames. Loe teabematerjale siit:

http://taim.etki.ee/teabematerjalid