ETKI teadurid näitasid ka sel aastal Teraviljapäeval põllumeestele Jõgeva katsepõldudel uuemaid teraviljasorte. Kogemusi jagati odra, kaera, tali- ja suvinisu, põldherne ja –oa ning talitritikale ja -spelta kasvatamisest. Teraviljade agrotehnika kõrval tutvustas Tiia Kangor biostimulaatorite kasutamist õlleodra kasvatamisel. Talinisu põllul esitles Gert Pagel kaugseire kasutamist teraviljade väetusvajaduse määramisel. Põllupäeva lõpetas Pille Sooväli, kes tutvustas taimekaitsevahendite ja biostimulaatorite kasutamist teraviljahaiguste tõrjel.