Põllumajandusuuringute Keskuse Taimse materjali labor ja ETKI jätkavad ka sellel aastal heintaimede toiteväärtuse määramist silotegemise optimaalse aja leidmiseks. Analüüsid tehakse  vabariigi erinevatest kohtadest võetud proovidest nädalase intervalliga. Arvestuses on kõrreliste, ristikute, lutserni ja liblikõieliste-kõrreliste segukülvide rohusaagid Lõuna-Eestist, Kesk-Eestist, Põhja-Eestist ja Saaremaalt. Heintaimedel mõjutab toiteväärtust kõige enam kiusisaldus, mis sõltub liigist, selle arengufaasist ja kasvutingimustest. Uurimused on näidanud, et ühesuguses vanuses koristatud heintaimede toiteväärtust mõjutavad oluliselt temperatuur ja sademed. 

2017. aasta esimesed rohuproovide toiteväärtused määrati 29. mail, nädal hiljem määrati proovid uuesti. Järgmised proovid määratakse 12. juunil . Vaata rohusilo tegemise optimaalse aja infot: http://taim.etki.ee/teabematerjalid

Kevadised ilmaandmed heintaimede kasvu ja arengu iseloomustamiseks 2017

 

2016. aasta andmed

13. juuni 2016

Sileerimise info

Proovide tabel

Need olid kevade viimased andmed

6. juuni 2016

Sileerimise info

Proovide tabel

30. mai 2016

Sileerimise info

Proovide tabel

Õhutemperatuur mais

23. mai 2016

Sileerimise info

Proovide tabel

Õhutemperatuur mais

{/sliders}