2015. a ilmunud J. Siimu, R. Vettiku ja T. Võsa koostatud raamat „Taimekaitse. Pritsimiskaod. Põhjused ja vähendamisvõimalused” osutus väga populaarseks ja selle tiraaž sai ruttu läbi. Eriti vajalikuks peeti raamatut kui õppematerjali taimekaitsevahendite kasutajate alg- ja täiendkoolituste läbiviimisel. Nii põllumeeste, konsulentide kui masinafirmade soovidele vastu tulles taotleti „Taimekasvatuse pikaajalisest programmist“ raha kordustrükiks. Taotlus rahuldati ja nii ilmuski kevadiste põllutööde ajaks ülalnimetatud väljaande parandatud ja täiendatud kordustrükk uue nimega „Taimekaitseseadmete ohutu kasutamine“. On ju pritsimisvedeliku kao see osa, mis sadeneb sihtmärgist mööda, otsene oht nii keskkonnale, inimestele kui toidule. Tavapäraste, kehtivate ohutustehniliste nõuete täitmise kõrval on taimekaitsetöödel veel väga palju pritsimistehnilisi võtteid, mille oskuslik rakendamine aitab kaasa pestitsiidide ohutule kasutamisele.   

Trükist on võimalik saada Eesti Taimekasvatuse Instituudist ja meie põllupäevadel ning teistel üritustel. Instituudi kodulehel on võimalik seda lugeda ja alla laadida aadressil:

http://taim.etki.ee/teabematerjalid