Üritust korraldavad: Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool ja Voore Farm OÜ
Taliodra külviaegse ja külvieelse mullaharimise tehnoloogiate võrdlus. Suvi- ja taliteraviljade, talirapsi ja põldoa agrotehnika ning väetamine kõrgete saakide kasvatamisel. Silomaisi agrotehnika. Täppisviljelus erinevatel kultuuridel.
Ürituse info tulekul.
Osavõtt esitluspäeval on TASUTA!
Esitluspäev toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
 
 
MakLogo