kartuliois

 

Seminar toimub Sakus, Teaduse 6a

 

Päevakava
09:30– 10:30 Registreerimine, tervituslaud
10:30– 10:40 Seminari avamine
10:40– 11:00 Kartuliingerja määramine – Gabriela Uffert, PMK
11:00– 11:20 Teema: EAPR konverents – Kristiina Laanemets, ETKI
11:20– 11:40 Teema: muld - Endla Reintam, EMÜ
11:40– 12:00 Kartulikasvatuse alase koostöö võimalused Hiina Liaoningi provintsiga – Mati Koppel, ETKI
12:00– 13:00 LÕUNA, näitused
13:00– 13:20 Akrüülamiidi teke ja selle vähendamise võimalused kartulitoodetes – Mari Reinik, Terviseameti Tartu labor
13:20– 13:40 Teema: kartulihaigused – Ljudmila Kerge
13:40– 14:10 Starch factory – ALOJA-STARKELSEN – cooperation model with Estonian potato growers – Janis Kurecko, Aloja-Starkelsen SIA projektijuht
14:10– 14:40 Kohvipaus
14:40– 15:00 Eesti põllukultuuride innovatsiooniklaster: kartuli töötlemises uute innovatiivsete võtete kasutamine – Alice Aav, EMÜ
15:00– 15:20 Teema: kartuli väärindamine – Terje Tähtjärv, ETKI
15:20– 15:40 Teema: Härra kartul lugu – Kalle Hamburg
15:40– 15:50 Lõpusõnad, arutelu, kohvilaud


Registreerimine: https://goo.gl/forms/I9LwbLJ3rLNOkvl62

Seminar toimub "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Mak ETKI