Mak ETKI

Esitluspäev Jõgeval

4. juuli 2017

J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik

Päevakava                          

10.00 – 10.30 Kogunemine ETKI peahoone juures, kohv

10.30 – 10.40 Avasõnad

10.40 – 11.10 Odra ja kaera sordid ning nende omadused – Ülle Tamm

11.10 – 11.40 Biostimulaatorite kasutamine õlleodra kasvatamisel − Tiia Kangor

11.40 – 12.10 Põldherne ja põldoa sordid ning kasvatamise agrotehnika – Lea Narits

12.10 – 12.40 Uuemad suvinisu sordid ja nende omadused − Anne Ingver

12.40 – 13.10 Kaera agrotehnika, väetamine ja taimekaitse − Ilmar Tamm

13.10 – 13.40 Talinisu, talitritikale ja talispelta sordid, nende omadused ja kasvatamise agrotehnika – Reine Koppel

13.40 – 14.10 Kaugseire kasutamine teraviljade väetusvajaduse määramisel – Gert Pagel

14.10 – 14.40 Taimekaitsevahendite ja biostimulaatorite kasutamine teraviljahaiguste tõrjel – Pille Sooväli

14.40 – 14.50 Lõpusõnad, arutelu

Lõuna

         

Osalemine esitluspäeval on tasuta.

Vajalik eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/wfbQyz15Y3VjJPkh1  

Esitluspäev  toimub "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.