Mak ETKI
Rohumaaviljeluse infopäev AS Tartu Agros
3. juuli 2017
Rahinge suurfarm, Tartumaa
Päevakava
                                  
10.00 -10.30 Registreerimine, kohv
10.30 – 10.45  Avasõnad.  ETKI - Pille Ardel,  Tartu Agro AS -  Anne Liiker
10.45 – 12.45 Praktilisi kogemusi seemnesegude koostamisel ja tutvumine Tartu Agro heinaseemne põldudega- Anne Liiker
12.45 – 13.05 Lihaveiste söötmise eripärad loomakasvataja pilgu läbi - Pilleriin Puskar
13.15 – 13.35 Lihaveiste karjamaasöödad ja nende toiteväärtus, erineva niiteajaga rohusilo toiteväärtuse kujunemine, lihaveiste vanuserühmade söötmise iseärasusi - Uno Tamm
13.35 – 14.05 Kattevilja agrofooni ja punase ristiku külvisenormi mõju ristiku seemnesaagile -  Ants Bender
14.05 – 14.20 Kõrrelised heintaimede sordid, sobivus segudesse -  Rene Aavola
14.20 – 14.35 Liblikõielised heintaimede sordid, sobivus segudesse -  Sirje Tamm 

14.35 – 14.45 Arutelu, kokkuvõtted
                       Lõuna
           
Osalemine infopäeval on tasuta.
Vajalik eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/an3XSpbUk3vevR7T2
Infopäev  toimub "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.