Mak ETKI

Esitluspäev
Uuemad suvi- ja taliteraviljade ning kaunviljade sordid ja agrotehnika. Meetaimede kasvatamise agrotehnoloogia ning teramaisi kasvatamise katsed.
 
15. juuni 2017, Annikoru küla, Tartumaa
 
Päevakava                          
10.30 – 11.00 Kogunemine Rannu seeme OÜ Annikoru teraviljakeskuses, kohv
11.00 – 11.30 Põldkaunviljade (hernes, uba) kasvatamise agrotehnika − Lea Narits
11.30 – 12.00 Taimekahjustajad suviodral, nende monitooring  ja integreeritud tõrje − Pille Sooväli
12.00 – 12.20 Tatra kasvatamise agrotehnika − Madis Ajaots
12.20 – 12.50 Kaera sordid ja nende omadused − Ilmar Tamm / Taliteraviljade (rukis, nisu, tritikale, spelta) sordid − Ilme Tupits, Reine Koppel
12.50 – 13.20 Uued silo- ja teramaisi sordid ja nende kasvatamine kilemultšiga − Meelis Värnik
13.20 – 13.50 Sojaoa kasvatamine kilemultšiga − Lea Narits
13.50 – 14.00 Arutelu ja kokkuvõte
                      Lõuna
         
Osalemine esitluspäeval on tasuta.
Vajalik eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/WKkcQiBPCwFfZ1vw2

Esitluspäev toimub "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.