Taimekasvatus 2017

29. märts 2017, Jõgeva Kultuurikeskuses (Aia 6, Jõgeva)

Ettekanded

09.00 – 10.00 Registreerimine, tervituskohv

10.00 – 10.10 Avasõnad

10.10 – 10.30 Talvitumistingimuste mõju talirüpsile ja –rapsile. Lea Narits

10.30 – 10.50 Talinisu sortide saak ja proteiinisisaldus erinevates kasvutingimustes. Reine Koppel

10.50 – 11.10 Uued suvinisu sordid ’Hiie’ ja ’Voore’. Anne Ingver

11.10 – 11.30 Täiendusi karjamaa-raiheina kasvatustehnoloogias. Uno Tamm

11.30 – 12.00 Kohvipaus

12.00 – 12.20 Sügiseste ja talviste vahekultuuride biomassi moodustumine ja toitainete sidumine. Merili Toom, Enn Lauringson, Liina Talgre

12.20 – 12.40 Muutused mulla umbrohuseemnete sisalduses sõltuvalt viljelusviisist. Jaan Kuht

12.40– 13.00 Tuulekaer – tülikas umbrohi teraviljapõldudel. Urmas Nurmsalu, Ando Adamson

13.00 – 13.20 Mükotoksiinide sisaldus 2016. a. teraviljas ja mükotoksiinide dünaamika ladustatamisel. Elina Akk

13.20 – 14.20 Lõuna

14.20 – 14.45 Biostimulaatorite kasutamine teraviljadel. Talinisu laia reavahega kasvatamise kogemused. Pille Sooväli, Mati Koppel

14.45 – 15.05 Esmased tähelepanekud külvikute demokatsest Voore Farmis. Taavi Võsa

15.05 – 15.25 Ülevaade PRIA võrdlushindade kataloogist. Raivo Vettik, Kalvi Tamm

15.25 – 15.50 Vedelsõnniku mõju viljavaheldusliku ja monokultuurse külvikorra saagile. Peeter Viil

15.50 – 16.00 Lõpusõnad, arutelu

 

Konverentsil osalemine on tasuta

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 24. märtsiks: https://goo.gl/forms/Ci4cuWvryBCo4kQd2

Konverents toimub "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

 

Mak ETKI