Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadusnõukogu koosseis:

 

Esimees

Toomas Kevvai – Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler

 

Liikmed:

Madis Ajaots - Eesti Põllumeeste Keskliidu esindaja

Elina Akk - Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur

Külli Annamaa -Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga juhataja

Egon Palts - Põllumajandusameti peadirektor

Kalle Hamburg - Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse esimees

Kadri Järve - TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi dotsent

Külli Kaare – Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja

Marika Mänd - EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor

Ilmar Tamm - Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur

Kalvi Tamm - Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur

Raul Rosenberg - Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees

Aret Vooremäe - EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor